sportindustry-2
 

اولین جشنواره صنعت ورزشمدیریت و کارشناسان گروه صنعت ورزش با چندین سال فعالیت به منظور تخصصی نمودن و گسترش فعالیت در حوزه تخصصي،گرد هم آمدند.در ابتداي راه با تشكيل كميته هاي مختلف و بهره گيري ازنظريات مشاوران باتجربه در امور اجرايي نسبت به طراحي ، اجرا وبرنامه ريزي فعالیت ها با رويكردي از مديريت نوين علمي و پژوهشي اقدام نمود . اين گروه هم اكنون داراي همکارانی با تخصص هاي گوناگون و همچنين مشاوراني در حوزه هاي مختلفي چون تجارت و بازرگانی، بازاریابی و بازارسازی، گردشگري، تبليغات، روابط عمومي و اطلاع رساني مي باشد ادامه مطلب...

 

نخستین مرکز آموزش صنعت ورزش کشورآموزشگاه فنی حرفه ای آریا فاخر دارای:
سامانه آموزش مجازی و مهارت آموزی الکترونیکی
تدوین استانداردهای شغلی شایستگی و آموزش ISCO و ISIC در کشور
ارائه دهنده خدمات در حوزه کسب و کار ورزشی و تجهیزات ورزشی وپزشکی ورزشی
استاندارد سازی و اخذ ایزوهای تخصصی و بین المللی برای تمامی شرکتهای حوزه صنعت ورزشی
از طریق هولدینگ بین المللی

elearning

درباره صنعت ورزشاین مجموعه به عنوان مجموعه برجسته مستقل الهام گرفته از ورزش و جهت رونق بخشیدن به اقتصاد ورزش و شخصیتهای اقتصادی وهمچنین ارتقاء بخشی صنعت ورزش با استفاده از پتانسیل شخصیتهای اقتصادی ، مارک های اوقات فراغت ،تولیدکنندگان تامین کنندگان ،فروشندگان ملی ،فدراسیون های مربوطه، صنعت وتجارت ،اتحادیه و انجمن ها و تمام صنعت لوازم ورزشی و کسب وکار مرتبط است .ادامه مطلب

اهداف صنعت ورزش۱– ايجاد اشتغال پايدار ، توسعه ، كارآفريني و ايجاد مشاغل نو
۲- توسعه زير ساخت هاي ورزش حرفه اي كشور
۳- توسعه ورزش قهرماني واستعداد یابی ورزشهای حرفه ای
۴- ارتقاي كيفيت و تدوين راهكارهاي توسعه ورزش حرفه اي
۵- تبيين روش ها و دستور العمل هاي اجرائي جهت گذر از ورزش آماتوري
۶- شناخت پتانسيل هاي موجود در كشور براي برنامه هاي كلان
ادامه مطلب