سیاستهای برگذاری جشنواره

توسعه وتجاری سازی صنایع ورزشی

تلاش برای توسعه صنعت ورزش ایران و جایگاه آن در داخل وخارج ازکشور

ایجاد بستری مناسب جهت توسعه فرهنگ تولید داخلی و صادرات با رویکرد برند محور حمایت از کالای ایرانی

افزایش سهم و نقش بخش خصوصی ، ظرفیت های رقابت پذیری در حوزه  صنایع ورزشی و خدمات، کسب و کار ها، بنگاه ها، نهادها، موسسات، کارآفرین ها و استارت آپ ها در کشور

 افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش وزارت ورزش وجوانان ، کمیته ملی المپیک همچنین باهمکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت ومعدن استان تهران “نشان دادن دستاوردهای بخش خصوصی از طریق جشنواره”

و نیز امکان تعامل مستقیم بین مدیران ارشد مجموعه های موفق جهت بهره مندی از منافع مشترک اقتصادی و اعتباری می باشد .

اطلاعاتی در مورد جوایز ورزشی سالانه  :

Sport industry And sport Business Awards  ۲۰۱۹  جوایز  سالانه صنعت به کسانی که سهم برجسته ای در ورزش کشور به عنوان افراد صنعتگر  و کار آفرین یا  تیم ، مربیان، مدیران و داوطلبان از هر دو  دارند، اهدا خواهد شد.     

۱-  تجلیل از صنعتگران و ثروت آفرینان و تولیدکنندگان وکارآفرینان و فعالان اقتصادی صنعت ورزش کشور

۲-   تجلیل از مشاهیر ورزشی و رسانه های تخصصی ، رسانه های دیجیتال و پلت فرم های ..استارت آپ ها

۳-    تجلیل از پژوهشگران و محققان و نویسندگان  ورزشی و کسانی که سهم برجسته های در ورزش کشور داشته اند

  

جهت شرکت در جشنواره پرسشنامه زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

فرم پرسشنامه جشنواره

پرسشنامه مشخصات متقاضی شرکت کننده در جشنواره
    ضمن مطالعه شرایط جشنواره و تکمیل دقیق پرسشنامه صحت مندرجات آن را تأیید نموده و مسئولیت آن را میپذیرم