ماموریت و چشم انداز انجمن

اهداف کلی صنعت ورزش

 

کمک به توسعه صنعت ورزش  و افزایش نقش و سهم صنعت در تولید,اشتغال و درآمد ملی

S1

کمک به بهبود استانداردهای کیفیت برای کالاها وتجهیزات ورزشی

S2

به ارتقاء رفاه عمومی و صنعتگران ورزشگار با افزایش درآمد سرانه کمک

S3

 کمک به توسعه صنعت ورزش  و افزایش نقش و سهم صنعت در تولید,اشتغال و درآمد ملی

S4

کمک به تقویت نقش و جایگاه صنعت در اقتصاد ورزش  در صحنه اقتصادی کشور و حضور موثر و سودمند صادرات کالاهای تولیدی  در بازارهای داخلی و بین المللی و بهره گیری از ارتباطات داخلی و بین المللی برای تقویت توان صنعتی ,علمی و فن آوری.

S5

هدایت صنعت تجهیزات وکالاهای ورزشی  به منظور مشارکت در مناقصه های داخلی و خارجی و ایجاد بازارهای جدید

S6

 مشارکت در اجلاس همکاری مشترک با دیگر کشورها,کسب بازارهای جدید و بهره گیری از تواناییهای تکنولوژیکی آن کشور.

S7

 کمک به ارتقاء و تضمین کیفیت تولیدات واحدهای تولیدی و صنعتی ورزشی

S8

 کمک به توسعه مدیریت کارآفرین و ارتقاء واحدهای تولیدی ورزشی

S9

برگزاری کنفرانسهای علمی تخصصی مورد نیاز اعضا

S10

 شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی,معرفی و عرضه تولیدات اعضاء و کسب بازارهای جدید برای صادرات تولیدات واحد های صنعتی ورزشی و راهنمایی اعضاء جهت شرکت در نمایشگاه های فوق.

S11

 

اثرات مستقیم اقتصاد ورزش

 

بهبود سلامت

S1

افزایش بهره وری

S2

رشد اقتصادی (GDP)

S3

ایجاد اشتغال

S4

افزایش نیروی داوطلب

S5

رشد اقتصادی منطقه ای

S6

افزایش توریسم

S7

اثرات غیرمستقیم :

S8

کاهش غیبت از کار

S9

بهبود سلامت (افزایش امید به زندگی)

S10

کاهش مصرف مواد مخدر و سیگار

S11

کاهش میزان جرم و جنایت و بزه کاری

S12

افزایش به زیستی (کیفیت زندگی)

S13

افزایش کیفیت آموزش

S14

کاهش خودکشی

S15

بهبود سرمایه اجتماعی

S16

 

 

اثرات خرد اقتصادی ورزش

 

تولید کالاها و تجهیزات و خدمات ورزشی توسط بنگاه ها و شرکت ها

 S1

خرید کالاها و تجهیزات و خدمات ورزشی توسط خانوار (هزینه های ورزشی خانوار)

 S2

حامیان مالی

 S3

حق پخش تلویزیونی، تبلیغات و انتشارات

 S4

بلیت فروشی

 S5

نقل و اتقالات بازیکنان

 S6

گردش مالی باشگاه ها

 S7

 

اثرات توسعه اقتصادی ورزش

 

توسعه دانش و اجرای موثر برنامه ریزی توسعه

 S1

ارتقای سطح زندگی

 S2

برابری اقتصادی و اجتماعی

 S3

بهبود نهادها و رفتارها و عادات و رسوم

 S4

استحکام و قوام ملی

 S5

تقویت مسایل فرهنگی و امنیتی و استقلال ملی

 S6

افزایش رفاه عمومی و سرمایه اجتماعی و انسانی در جامعه

 

 S7

 

اثرات کلان اقتصادی ورزش

 

تولید ناخالص ملی (صنعت تولید کالاهای ورزشی، توریسم و گردشگری ورزشی، رویدادهای ورزشی، هزینه ورزشی خانوار و دولت)

 S1

 سرمایه گذاری (سرمایه گذاری و مالیات، ساخت اماکن و تجهیزات ورزشی و تفریحی)

 S2

 نرخ بیکاری (افزایش اشتغال)

 S3

پس انداز مالی (افزایش امید به زندگی)

 S4

تولید (تولید کالاها و تجهیزات و خدمات ورزشی توسط بنگاه ها و شرکت ها)

 S5

مصرف (خرید کالاها و تجهیزات و خدمات ورزشی توسط دولت ) هزینه های عمرانی ورزشی دولت

 S6

تجارت بین الملل (صادرات کالاها و خدمات ورزشی)

 S7

 

اثرات رشد اقتصادی ورزش

 

افزایش نهاده های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار) (کاهش غیبت از کار، ایجاد اشتغال) 

 S1

افزایش بهره وری عوامل تولید (بهبود بهره وری/ عملکرد شغلی، بهبود مهارت ها و دانش در فعالیت و کار، بهبود موفقیت در شغل)

 S2

به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد

 S3


اهداف توسعه فناوری های ورزش کشور

 

طراحی و تدوین برنامه های توسعه فناوری ورزش کشور

S1

بررسی، طراحی،ساخت و بومی سازی تجهیزات و ابزارهای ورزشی و تمرینی در رشته های ورزشی

S2

تدوین طرح توسعه بازاریابی و ارتقا برند محصولات و خدمات ورزشی

S3

حمایت از طرح های پژوهشی کاربردی در حوزه فناوری های ورزشی

S4

مشاوره در زمینه راه اندازی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و کارآفرینی در حوزه ورزش

S5

مشاوره در زمینه راه اندازی و حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی

S6

تدوین استانداردهای ملی در حوزه تجهیزات ورزشی ،آزمایشگاهی و اماکن ورزشی

S7

مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی در حوزه فناوری های ورزشی

S8

مشارکت در راه اندازی آزمایشگاههای تست و کنترل کیفی تجهیزات ورزشی

S9

مشارکت در راه اندازی آزمایشگاه های واقعیت مجازی در حوزه علوم ورزشی

S10

مشارکت در راه اندازی کلینیک های تخصصی ارزیابی فاکتورهای سلامت

S11

ارائه تحقیقات مرزدانش در حوزه فناوری های ورزشی به کشورهای منطقه

S12

 

 

اهداف و استراتژی های کلان صنعت ورزش

 

ارتقاء کیفی منابع انسانی ، مالی ، آموزشی

نهادینه کردن رویکرد جامع کیفیت استانداردسازی درصنعت ورزش

:S1

تقویت وبهینه سازی زیرساختهای فیزیکی و تجهیزات و تولیدات داخلی

:S2

استقرار نظام مدیریت و آموزش مجازی ورزش

:S3

ارائه خدمات ایزو و استانداردهای بین المللی درخصوص تمامی صنایع

:S4

استفاده از توانمندیهای سایر نهادها و سازمانهای مرتبط

:S5

 

 

ارتقاء کیفی و کمی خدمات آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی

نهادینه کردن رویکرد جامع کیفیت استانداردسازی درصنعت ورزش

:S6

تقویت وبهینه سازی زیرساختهای فیزیکی و تجهیزات و تولیدات داخلی

:S7

استقرار نظام مدیریت و آموزش مجازی ورزش

:S8

ارائه خدمات ایزو و استانداردهای بین المللی درخصوص تمامی صنایع

:S9

استفاده از توانمندیهای سایر نهادها و سازمانهای مرتبط

:S10

 

 

ارتقاء سطح منابع مالی

 

افزایش سطح درآمدی

:S11

 کاهش هزینه های غیر ضروری

:S12

 

  

 

 

ماموریت و چشم انداز انجمن

اهداف کلی صنعت ورزش

 

کمک به توسعه صنعت ورزش  و افزایش نقش و سهم صنعت در تولید,اشتغال و درآمد ملی

S1

کمک به بهبود استانداردهای کیفیت برای کالاها وتجهیزات ورزشی

S2

به ارتقاء رفاه عمومی و صنعتگران ورزشگار با افزایش درآمد سرانه کمک

S3

 کمک به توسعه صنعت ورزش  و افزایش نقش و سهم صنعت در تولید,اشتغال و درآمد ملی

S4

کمک به تقویت نقش و جایگاه صنعت در اقتصاد ورزش  در صحنه اقتصادی کشور و حضور موثر و سودمند صادرات کالاهای تولیدی  در بازارهای داخلی و بین المللی و بهره گیری از ارتباطات داخلی و بین المللی برای تقویت توان صنعتی ,علمی و فن آوری.

S5

هدایت صنعت تجهیزات وکالاهای ورزشی  به منظور مشارکت در مناقصه های داخلی و خارجی و ایجاد بازارهای جدید

S6

 مشارکت در اجلاس همکاری مشترک با دیگر کشورها,کسب بازارهای جدید و بهره گیری از تواناییهای تکنولوژیکی آن کشور.

S7

 کمک به ارتقاء و تضمین کیفیت تولیدات واحدهای تولیدی و صنعتی ورزشی

S8

 کمک به توسعه مدیریت کارآفرین و ارتقاء واحدهای تولیدی ورزشی

S9

برگزاری کنفرانسهای علمی تخصصی مورد نیاز اعضا

S10

 شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی,معرفی و عرضه تولیدات اعضاء و کسب بازارهای جدید برای صادرات تولیدات واحد های صنعتی ورزشی و راهنمایی اعضاء جهت شرکت در نمایشگاه های فوق.

S11

 

اثرات مستقیم اقتصاد ورزش

 

بهبود سلامت

S1

افزایش بهره وری

S2

رشد اقتصادی (GDP)

S3

ایجاد اشتغال

S4

افزایش نیروی داوطلب

S5

رشد اقتصادی منطقه ای

S6

افزایش توریسم

S7

اثرات غیرمستقیم :

S8

کاهش غیبت از کار

S9

بهبود سلامت (افزایش امید به زندگی)

S10

کاهش مصرف مواد مخدر و سیگار

S11

کاهش میزان جرم و جنایت و بزه کاری

S12

افزایش به زیستی (کیفیت زندگی)

S13

افزایش کیفیت آموزش

S14

کاهش خودکشی

S15

بهبود سرمایه اجتماعی

S16

 

 

اثرات خرد اقتصادی ورزش

 

تولید کالاها و تجهیزات و خدمات ورزشی توسط بنگاه ها و شرکت ها

 S1

خرید کالاها و تجهیزات و خدمات ورزشی توسط خانوار (هزینه های ورزشی خانوار)

 S2

حامیان مالی

 S3

حق پخش تلویزیونی، تبلیغات و انتشارات

 S4

بلیت فروشی

 S5

نقل و اتقالات بازیکنان

 S6

گردش مالی باشگاه ها

 S7

 

اثرات توسعه اقتصادی ورزش

 

توسعه دانش و اجرای موثر برنامه ریزی توسعه

 S1

ارتقای سطح زندگی

 S2

برابری اقتصادی و اجتماعی

 S3

بهبود نهادها و رفتارها و عادات و رسوم

 S4

استحکام و قوام ملی

 S5

تقویت مسایل فرهنگی و امنیتی و استقلال ملی

 S6

افزایش رفاه عمومی و سرمایه اجتماعی و انسانی در جامعه

 

 S7

 

اثرات کلان اقتصادی ورزش

 

تولید ناخالص ملی (صنعت تولید کالاهای ورزشی، توریسم و گردشگری ورزشی، رویدادهای ورزشی، هزینه ورزشی خانوار و دولت)

 S1

 سرمایه گذاری (سرمایه گذاری و مالیات، ساخت اماکن و تجهیزات ورزشی و تفریحی)

 S2

 نرخ بیکاری (افزایش اشتغال)

 S3

پس انداز مالی (افزایش امید به زندگی)

 S4

تولید (تولید کالاها و تجهیزات و خدمات ورزشی توسط بنگاه ها و شرکت ها)

 S5

مصرف (خرید کالاها و تجهیزات و خدمات ورزشی توسط دولت ) هزینه های عمرانی ورزشی دولت

 S6

تجارت بین الملل (صادرات کالاها و خدمات ورزشی)

 S7

 

اثرات رشد اقتصادی ورزش

 

افزایش نهاده های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار) (کاهش غیبت از کار، ایجاد اشتغال) 

 S1

افزایش بهره وری عوامل تولید (بهبود بهره وری/ عملکرد شغلی، بهبود مهارت ها و دانش در فعالیت و کار، بهبود موفقیت در شغل)

 S2

به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد

 S3


اهداف توسعه فناوری های ورزش کشور

 

طراحی و تدوین برنامه های توسعه فناوری ورزش کشور

S1

بررسی، طراحی،ساخت و بومی سازی تجهیزات و ابزارهای ورزشی و تمرینی در رشته های ورزشی

S2

تدوین طرح توسعه بازاریابی و ارتقا برند محصولات و خدمات ورزشی

S3

حمایت از طرح های پژوهشی کاربردی در حوزه فناوری های ورزشی

S4

مشاوره در زمینه راه اندازی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و کارآفرینی در حوزه ورزش

S5

مشاوره در زمینه راه اندازی و حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی

S6

تدوین استانداردهای ملی در حوزه تجهیزات ورزشی ،آزمایشگاهی و اماکن ورزشی

S7

مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی در حوزه فناوری های ورزشی

S8

مشارکت در راه اندازی آزمایشگاههای تست و کنترل کیفی تجهیزات ورزشی

S9

مشارکت در راه اندازی آزمایشگاه های واقعیت مجازی در حوزه علوم ورزشی

S10

مشارکت در راه اندازی کلینیک های تخصصی ارزیابی فاکتورهای سلامت

S11

ارائه تحقیقات مرزدانش در حوزه فناوری های ورزشی به کشورهای منطقه

S12

 

 

اهداف و استراتژی های کلان صنعت ورزش

 

ارتقاء کیفی منابع انسانی ، مالی ، آموزشی

نهادینه کردن رویکرد جامع کیفیت استانداردسازی درصنعت ورزش

:S1

تقویت وبهینه سازی زیرساختهای فیزیکی و تجهیزات و تولیدات داخلی

:S2

استقرار نظام مدیریت و آموزش مجازی ورزش

:S3

ارائه خدمات ایزو و استانداردهای بین المللی درخصوص تمامی صنایع

:S4

استفاده از توانمندیهای سایر نهادها و سازمانهای مرتبط

:S5

 

 

ارتقاء کیفی و کمی خدمات آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی

نهادینه کردن رویکرد جامع کیفیت استانداردسازی درصنعت ورزش

:S6

تقویت وبهینه سازی زیرساختهای فیزیکی و تجهیزات و تولیدات داخلی

:S7

استقرار نظام مدیریت و آموزش مجازی ورزش

:S8

ارائه خدمات ایزو و استانداردهای بین المللی درخصوص تمامی صنایع

:S9

استفاده از توانمندیهای سایر نهادها و سازمانهای مرتبط

:S10

 

 

ارتقاء سطح منابع مالی

 

افزایش سطح درآمدی

:S11

 کاهش هزینه های غیر ضروری

:S12