اهداف کلی تاسیس صنعت ورزش :

ماموریت آن ارائه رهبری برای رشد و موفقیت ورزشی و ارتقاء رشد صنعت ورزش در کشور می باشد.
تولید کالاهای انبوه ورزشی، خرید و فروش و نقل و انتقالات بازيكنان، صدور مربي، فروش بليت های مسابقات ، دستمزدها و جوایز آنها، و جذب حاميان مالي ،ساخت و تعمیر ورزشگاه‌های بزرگ ، امكانات و تاسيسات ورزشي ، جهانگردی و تقویت گردشگری و مسافرت تماشاچیان انبوه ورزش به کشورهای دیگر، هزینه مطبوعات ورزشی، عایدات ورزشی تلویزیون ، تبليغات ميادين ورزشي و … بخش مهمی از اقتصادو صنعت ورزش را تشکیل می‌دهند۰

مهم ترين نقش رويدادهاي ورزشي را جذب گردشگر و پوشش رسانه اي معرفي میکنند.

۱– ايجاد اشتغال پايدار ، توسعه ، كارآفريني و ايجاد مشاغل نو
۲- توسعه زير ساخت هاي ورزش حرفه اي كشور
۳- توسعه ورزش قهرماني واستعداد یابی ورزشهای حرفه ای
۴- ارتقاي كيفيت و تدوين راهكارهاي توسعه ورزش حرفه اي
۵- تبيين روش ها و دستور العمل هاي اجرائي جهت گذر از ورزش آماتوري
۶- شناخت پتانسيل هاي موجود در كشور براي برنامه هاي كلان
اقدام جهت تشكيل شوراي ورزش حرفه اي ۷-
۸- بستر سازي جهت تدوين سند چشم انداز ورزش حرفه اي كشور
۹- تبیین جایگاه حقوقی ورزش حرفه ای و تلاش برای ارتقاء سطح دانش و فرهنگ ورزش حرفه ای در کشور
۱۰- حمایت از حقوق مراجعان و حقوق صنفی جامعه ورزش حرفه ای کشور
۱۱- برنامه ریزی برای مشارکت و جلب سرمایه های مالی و معنوی بخش خصوصی در جهت رشد و توسعه ورزش کشور
۱۲ – گسترش زیر ساخت های اجرایی
۱۳ – انجام فعالیت ها بر اساس مصالح عمومی
۱۴ – ثبات در برنامه ریزی ، عدم تغییر و تحولات در اهداف با توجه به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ،حتی با تغییر دولت و داشتن سیاست های جدید
۱۵ – استفاده از کلیه نیروها و منابع انسانی متخصص در ورزش ؛ اشتغالزائی بورس های تحصیلی و حمایت های مالی ، شغلها )اطلاع رسانی در مورد مشاغل کاری و موقعیتهای استخدامی ورزشی(
برگزاری نمایشگاههای تخصصی درحوزه صنعت ورزش
تشویق و ارائه جایزه به کسانی که سهم برجسته ای در ورزش کشور رادارند .
شاخص های کلی تاسیس صنعت ورزش :
۱ – با توجه به خصوصی سازی در تمام دنیا برپایه اهلیت ،سازمان صنعت ورزش می تواندمفهوم اهلیت راطبقه بندی و احیا نماید
۲ – با توجه به اینکه در محور های توسعه سه اصل همیشه مورد نظر می باشد :
الف : هماهنگی
ب : یکپارچگی
ج : پیوستگی
بنابر این سازمان صنعت ورزش می تواند به خوبی این سه اصل را به صورت مدون با ارگانهای زیربط محقق نماید .
۳ – یکی از موارد اساسی پیشرفت یک کشور مسئله بهره وری است و با توجه به برنامه چشم انداز و جود سازمانهای تخصصی وحرفه ای می تواند این امر را محقق سازد .